Radonmätning i Trollhättan

MEC – Multi Ethnic Consulting är specialiserad på radonmätning i Trollhättan. Kontakta oss för att säkerställa en radonsäker miljö innan byggstart.

Vikten av radonmätning i Trollhättan inför nybyggnation

Radon, en osynlig och doftfri radioaktiv gas, finns naturligt i marken och avges primärt från både synlig och jordtäckt berggrund. Radonhalten i jordluften kan vara särskilt hög om marken innehåller fragment av alunskiffer. Långvarig exponering för höga halter av radon kan innebära allvarliga hälsoproblem och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte överstiga 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Enda sättet att upptäcka radon är genom noga genomförd mätning.

Städer vilandes på berggrund med berg i dagen (synlig berggrund) kan innebära en förhöjd risk för radonexponering. Genom att utföra radonmätning i Trollhättan inför nybyggnation kan eventuella radonrisker i marken identifieras och hanteras i ett tidigt skede vilket minimerar risken för kostsamma och tidskrävande åtgärder i efterhand. Att mäta radon i marken är en tidseffektiv metod där resultatet erhålls redan inom några timmar.

Ansvaret för radonmätning vid nybyggnation i Trollhättan vilar på byggherren.

Specialister på radonundersökningar före byggstart

MEC är specialister på radonmätning och kan utföra en skräddarsydd radonundersökning inför nybyggnation. Vi analyserar markens radonpotential och föreslår metoder för att minimera radoninträngning vilket garanterar en radonsäker grundläggning i Trollhättan.

Radonmätning i Trollhättan: kostnad

Att utföra radonmätning i mark eller jord är en enkel och ekonomisk lösning. Priset för radonmätning kan variera beroende på antalet detektorer och mätperiodens längd. Kontakta oss för att få en offert på kostnaden för radonmätning i Trollhättan.

Radonrapport i Trollhättan

Behöver du undersöka radonhalten i marken? Vi tillhandahåller en komplett radonrapport i Trollhättan som inkluderar både mätning och rapportering. Våra rapporter följer alla lokala riktlinjer och ger utförlig information om radonhalten i marken samt förslag på eventuella åtgärder som bör vidtas.

Hyra radonmätare

Vill du hyra en radonmätare? Vi på MEC har investerat i en egen Markus 10 för radonmätning i mark. Detta gör att vi kan erbjuda bättre tillgänglighet utan ledtider för våra kunder.

Utöver investeringens positiva påverkan för våra kunder erbjuder vi även andra verksamheter att hyra radonmätare Markus 10 från oss. Behöver du expertis för radonmätning i mark eller är ute efter att hyra en radonmätare är du välkommen att kontakta oss.

Du är även välkommen att kontakta Edwin Meissner på +46 (0)739 29 2223.

FAQ

Vad är risken med radon?

Vid långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige anses cirka 500 fall av lungcancer varje år ha samband med höga halter av radon.

Vad är godkända radonnivåer?

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer bör radonhalten i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3. Den genomsnittliga radonhalten i en svensk bostad är cirka 100 Bq/m3. Observera att låga nivåer av radon i marken inte nödvändigtvis leder till låga nivåer inomhus i en nybyggd fastighet. Ofta påverkas radonhalten mer av den specifika byggnadskonstruktionen än av markens radonhalt. Ändå är det viktigt att förstå att risken för förhöjda radonhalter inomhus stiger om radonhalten i marken är hög.

Hur fungerar processen för radonmätning i Trollhättan?

Processen inleds med en initial konsultation för att bedöma markens egenskaper och potentiella radonrisker. Därefter placeras radondetektorer ut i marken på strategiska platser. Efter en viss mätperiod samlas detektorerna in och analyseras i laboratorium. Slutligen ges en fullständig radonrapport med detaljerad information om radonhalten och rekommendationer för eventuella åtgärder. Alternativt kan en snabbare metod användas med en så kallad Markus 10. Då fås resultatet gällande en viss punkt inom några minuter.

Vilka är de vanliga kostnaderna för radonmätning i Trollhättan?

Din kostnad för radonmätning i Trollhättan kan variera beroende på flera faktorer som antalet detektorer och mätperiodens längd. Kontakta oss på MEC för en offert.

Hur lång tid tar en typisk radonmätning i Trollhättan?

MEC erbjuder radonmätning i Trollhättan som visar resultat inom några timmar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!