TJÄNSTER

Vad vi erbjuder våra kunder

Vad gör vi?

Översikt

Huvudsakligen bedriver vi konsultation i form av geoteknisk och annan branschrelaterad rådgivning. Därutöver bedriver bolaget affärsförmedling samt förmedling av specialistkompetens från utvalda partners. Huvudmarknad är i första hand Sverige men företagets långsiktiga strategi är att verka internationellt med Sverige som bas.

Vi erbjuder turn-key-solutions vilket innebär att vi resurssätter multidisciplinära projekt med egen kompetens som vid behov kompletteras med partners och leverantörer.

Tjänsteområden

 • Traditionell teknikkonsultation och projektering
  Traditionell teknikkonsultation och projektering inom samhällsbyggnad samt infrastruktur.
 • Rådgivning vid kontraktsförhandlingar
  Rådgivning vid kontraktsförhandlingar mot kund eller leverantör inom Sverige eller från annat land.
 • Projektledning
  Projektledningsuppdrag för våra kunders räkning inom Sverige eller mot utländsk kund eller leverantör.
 • Neutral samtalspart
  Vi agerar neutral samtalspart vid tekniska och ekonomiska tvister mellan kund och leverantör.
 • Rättslig rådgivning
  Rådgivning vid rättsliga tvistemål.
 • Uthyrning av personal
  Vid behov av kortare eller längre projektanställningar har vi möjlighet att resurssätta dessa utan att kunder behöver anställa egen personal.
 • Lokal rådgivare
  Vi bistår som lokal rådgivare för svenska aktörer som vill ge sig ut på den internationella marknaden. Vi hjälper till i frågor som rör lagstiftning, standarder, kontraktsförhållanden och affärskultur. På så vis kan vi hjälpa företag att nå ut på en större marknad. Detta erbjudande gäller generellt för alla branscher och inte bara specifikt för samhällsbyggnads- och infrastrukturbranschen

Teknikområden

 • Geoteknik
 • Projektledning bygg och anläggning
 • VA projektering
 • Miljörådgivning
 • Trafikplanering
 • Konstruktionsteknik
 • Väg-, gatu- och markprojektering
 • Hus- och landskapsarkitektur

Vi tror inte på standardprodukter

Erbjudandet från oss grundar sig i att vi lägger stort fokus på att analysera och utvärdera våra kunders behov och projektuppgiftens syfte. Därefter resurssätts projektet med en noga utvald projektgrupp som anpassas till projektets art och genomförande.

Vår specialitet ligger främst i att koordinera projekt med aktörer från olika nationaliteter. Vi anpassar vår organisation för respektive projekt så att gränssnitt mot kund och andra aktörer blir enligt parternas behov och önskemål. Nationella eller andra kulturskillnader hanteras inom MEC för att uppnå tydlig kommunikation mellan parter med olika affärskultur. Vi ser oss själva som kundens katalysator för att driva projekt och utöka kundens affärer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!