Radonmätning

Vi erbjuder både radonrapportering och radonmätning i Göteborg med omnejd. Kontakta oss idag!

Radonmätning för nybyggnation & grundläggning

För att upptäcka radon krävs en radonmätning. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte överstiga 200 Bq/m3. Mätningar görs med fördel innan byggnation för att säkerställa att radon inte tränger sig in i byggnader genom marken. 

Vid nybyggnationer är det särskilt viktigt att utföra radonmätningar i marken för att säkerställa att den framtida bostaden eller arbetsplatsen är radonsäker. Radonmätning i mark kan utföras med snabbare metoder än i hus, resultat erhålls redan inom några timmar. Genom att integrera radonsäkerhet i byggprocessen kan man undvika kostsamma och tidskrävande åtgärder i efterhand. Vi förstår vikten av att genomföra radonmätningar i tidiga skeden och kan erbjuda kvalificerade råd och lösningar för att minimera radonrisker från grunden.

För att säkerställa en radonsäker grundläggning kan vi utföra en speciell radonmätning för nybyggnation. Genom att analysera markens radonpotential och rekommendera tekniker som undertrycker radoninträngning kan de hjälpa till att skapa en trygg och hälsosam miljö från grunden.

Radonrapport

Vi erbjuder en komplett utredning, inklusive mätning och rapportering. Genom att genomföra radonmätning i marken inför nybyggnation eller vid befintlig byggnad och följa upp med radonrapporter kan man säkerställa en hälsosam miljö och minska risken för radonrelaterade hälsoproblem.

Kraven på radonrapportering och radonmätning i Göteborg är stränga för att skydda invånarnas hälsa. Vi erbjuder professionella radonrapporter som uppfyller alla lokala regler och bestämmelser. Dessa rapporter ger detaljerad information om radonhalten inför byggnation och rekommendationer för eventuella åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna.

För att sammanfatta är radonmätning för grundläggning och nybyggnation en avgörande åtgärd för att säkerställa en radonsäker miljö. Genom att anlita MEC kan byggherrar och fastighetsägare vara säkra på att de vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda människors hälsa och säkerhet.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan tränga in i byggnader från marken och utgöra en allvarlig hälsorisk. För att förebygga och minimera radonexponeringen vid nybyggnationer är det avgörande att genomföra radonmätningar noggrant och vidta lämpliga åtgärder.

Vi erbjuder omfattande tjänster för radonrapportering och radonmätning i mark, inklusive specialanpassade lösningar vid nybyggnationer och grundläggning. Genom att använda moderna mätmetoder och avancerad utrustning kan vi noggrant bedöma radonhalten och identifiera eventuella hotspots som behöver åtgärdas.

Hyra radonmätare

Vill du hyra en radonmätare? Vi på MEC har investerat i en egen Markus 10 för radonmätning i mark. Detta gör att vi kan erbjuda bättre tillgänglighet utan ledtider för våra kunder.

Utöver investeringens positiva påverkan för våra kunder erbjuder vi även andra verksamheter att hyra radonmätare Markus 10 från oss. Behöver du expertis för radonmätning i mark eller är ute efter att hyra en radonmätare är du välkommen att kontakta oss.

Du är även välkommen att kontakta Edwin Meissner på +46 (0)739 29 2223.

FAQ

När ska man göra en radonmätning?

Man bör genomföra en radonmätning om man vill kontrollera nivån av radon inför en nybyggnation. Det är viktigt att utföra en radonanalys i mark innan byggets start så att nödvändiga åtgärder kan vidtas direkt.

Hur fungerar en radonmätning?

Radonmätning i mark utförs genom att sätta ned ett sondrör i marken, vanligtvis 70 cm djupt. Genom detta rör dras jordluft in i ett mätinstrument. Instrumentet mäter sedan radioaktivt sönderfall i jordluften under en längre tid för att fastställa radonhalten. Detta ger information om eventuell radonexponering och dess risker.

Hur mycket kostar en radonmätning?

Kostnaden för en radonmätning eller radonrapportering varierar beroende på antal detektorer och längden på mätperioden. Kontakta MEC för en offert för radonrapportering eller radonmätning i Göteborg med omnejd. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!