Hyra radonmätare

Hyr en radonmätare för radonmätning i mark från MEC. Vi har investerat i en egen MARKUS 10 för att erbjuda våra kunder bättre tillgänglighet till en modern radonmätare utan ledtider.

Om MARKUS 10 radonmätare

MARKUS 10 är ett betrott verktyg inom industrin och möjliggör pålitliga och snabba mätningar av radon i marken. Med radonmätare MARKUS 10 drar du nytta av:

 • Snabba mätningar som ger resultat på radonnivåer inom 12-14 minuter.
 • Kort väntetid, max 18 minuter, mellan varje mätpunkt
 • Robust konstruktion anpassad för de krävande förhållandena i fältet.
 • Precisa mätningar för även mycket höga radonnivåer.
 • Portabel och batteridriven konstruktion för enkel hantering och transport.
 • Användarvänlig design med tydliga instruktioner.

Vanliga användningsområden för radonmätare MARKUS 10 är kartläggning av radonnivåer inför nybyggnationer och annan kartläggning, och för kortvariga undersökningar i områden med radonnivåer över 1 kBq/m³.

Så går en mätning till

En mätning med MARKUS 10 radonmätare för jord och mark börjar med att slå den ihåliga mätsonden ca 60-70 cm i marken. Du startar därefter mätningen genom att klicka på “Start”-knappen.

Innan mätningen suger pumpen jordluft genom sonden direkt till en mätkammare. När tillräckligt mycket markluft har fyllts på i mätkammaren (efter ca 30 sek) börjar mätprocessen. Denna kammare identifierar radondöttrar, och efter ca 12-14 minuter presenteras mätresultaten på instrumentets display. MARKUS 10 har ett vattenlås för att förhindra vatten från att tränga in i mätkammaren.

Vad ingår i priset när man hyr MECs radonmätare?

I priset för att hyra vår radonmätare ingår vadderad aluminiumväska, batteriladdare, sondrör med slagnacke och spets, handtag till sondröret, nyckel till koppling, vattenvakt, kalibreringscertifikat, instruktionsmanual för handhavande samt både slägga och glidhammare.

Support för användning, rådgivning och problem ingår. Vi har omfattande erfarenhet av användning av MARKUS 10 och kan erbjuda hjälp med specifika utmaningar. Oavsett vad frågan gäller – hur man gör eller om något problem uppstår – är vi tillgängliga för att ge den support och vägledning du behöver för användningen av radonmätaren.

Tekniska specifikationer:

 • Pumpkapacitet: 1.8 lit/min
 • Effektiv pumptid: 30 sek
 • Nedre tryck: 0,95 x atmosfärstrycket
 • Detektortyp: Partially depleted PIPS detector
 • Nominell detektorarea: 150 mm²
 • Ändfönster tjocklek: 100 µm
 • Energiupplösning detektorn (vakuum): < 14 keV
 • Batterikapacitet: ca 70 mätningar
 • Batterityp: Bly
 • Laddningstid: 8 timmar
 • Mätnoggrannhet: 10% vid 50 kBq/m³
 • Mättid: Typiskt 12 minuter
 • Mätområde: 0,3 – 9999 kBq/m³
 • Dimensioner: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
 • Vikt: 3 kg

FAQ

Vad är fördelarna med MARKUS 10 gentemot radondosor?

Den främsta fördelen med en MARKUS 10 radonmätare gentemot radondosor är snabbheten. En radonmätning med MARKUS 10 tar några minuter, medan en radondosa tar ett par veckor.

Vad ska jag göra om något inte fungerar?

Kontakta oss på MEC och beskriv problemet så löser vi det. Support ingår alltid i priset när du hyr vår MARKUS 10 radonmätare.

Hur länge kan jag hyra MECs radonmätare?

Hur länge du vill.

Erbjuder MEC uthyrning över hela Sverige?

Ja. Är du i Göteborg kan du hämta den direkt från vårt kontor (Kvarnbygatan 4, 431 34 Mölndal), annars skickar vi den via posten.

Hur går en mätning med MARKUS 10 till?

MARKUS 10 transporterar jordluften genom ett sondrör upp till mätkammaren med hjälp av en pump, där en pumpcykel på ca 30 sekunder garanterar att kammaren fylls med jordgas. En inbyggd trycksensor övervakar trycket och pausar pumpen om det faller under en förutbestämd nivå, för att sedan återuppta pumpningen när trycket återigen når lämplig nivå. Detta säkerställer att pumpens drifttid är konstant och att en exakt luftvolym analyseras varje gång.

När pumpfasen är slutförd inleds mätningen. Detektorn sätts igång och spänning appliceras på mätkammaren, där ett elektriskt fält driver de joniserade radondotterpartiklarna mot detektorn. Denna fångar upp alfastrålningen som utsöndras av partiklarna. Signalerna från detektorn förstärks och filtreras genom en kanalanalysator, som selektivt identifierar signaler från den kortlivade isotopen polonium 218. Genom att fokusera på denna isotop undviks störningar från längre levande isotopen polonium 214, vilken annars skulle bidra med bakgrundsstrålning under flera timmar. Radonkoncentrationen beräknas baserat på detektionen av polonium 218 sönderfall, och resultatet presenteras tydligt på displayen i enheten kBq/m3 radongasaktivitet. Under mätprocessen blinkar displayen, och övergår till ett konstant ljus när analysen är fullständig.

Instrumentets förmåga att enbart detektera signaler från polonium 218 möjliggör att en ny mätning kan initieras efter bara 18 minuter. Detta tidsintervall tillåter att aktiviteten från den föregående mätningen har minskat tillräckligt för att inte störa den påföljande analysen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!