MEC Environment

MEC Environment


MEC Environment AB

Multi Ethnic Consultings gren inom miljö och hållbarhet:


Miljöstyrning & Stöd

  • Miljö & kvalitetsledning
  • Interima tjänster inom miljö & hållbarhet
  • Utbildningar


Miljö inom bygg och fastighet

  • Byggmiljöinventering & rivningsplan
  • KMA-Kvalitets, Miljö & Arbetsmiljö
  • Miljösamordning byggnader


Förorenad mark & kemikalier

  • Miljötekniska markundersökningar
  • Anmälan & miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärd
  • Kemikaliehantering & lagefterlevnadReferensprojekt


MTU Kobbegården

Miljöteknisk markundersökning inför startbesked inför renovering och tillbyggnation av lättare industrifastighet.


MTU Almedalen

Fältprovtagning av mark inför schakt i banvall och ombyggnad av spår, Västlänken.
Kontakta oss


Christian Andreasson

CEO  |  MEC Environment


Email: christian.andreasson@multiec.se

Phone: +46 (0) 72 964 94 86Johan Engström

Senior Environmental consultant


Email: johan.engstrom@multiec.se

Phone: +46 (0) 73 394 43 89
Multi Ethnic Consulting AB

Sätilavägen 386

439 72 Fjärås


Org.nummer: 559150-6489

Email: nicholas.lusack@multiec.se


Phone: +46 (0)76 104 06 39


Copyright. All Rights Reserved