MEC Environment

MEC Environment


MEC Environment AB

Multi Ethnic Consultings gren inom miljö och hållbarhet:


Miljöstyrning & Stöd

  • Miljö & kvalitetsledning
  • Interima tjänster inom miljö & hållbarhet
  • Utbildningar


Miljö inom bygg och fastighet

  • Byggmiljöinventering & rivningsplan
  • KMA-Kvalitets, Miljö & Arbetsmiljö
  • Miljösamordning byggnader


Förorenad mark & kemikalier

  • Miljötekniska markundersökningar
  • Anmälan & miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärd
  • Kemikaliehantering & lagefterlevnadReferensprojekt


MTU Kobbegården

Miljöteknisk markundersökning inför startbesked inför renovering och tillbyggnation av lättare industrifastighet.


MTU Almedalen

Fältprovtagning av mark inför schakt i banvall och ombyggnad av spår, Västlänken.