Den första september öppnade MEC ett nytt kontor i Skövde. Verksamheten är nu i full gång och nya tjänster planeras att lanseras på orten.

Basen i MEC’s satsning i Skövde utgörs av geoteknisk konsultation. Med stöttning från kollegor på annan ort kan tjänster nu erbjudas lokalt i Skövde. Tjänsteutbudet innefattar bland annat framtagande av geotekniska rapporter såsom MUR, Geotekniskt PM, Beräknings PM, Spontberäkningar, pålberäkningar för kohesionspålar, stabilitets- och sättningsberäkningar. Därutöver kan vi bistå med fältbesiktningar samt stöd vid produktionsplanering samt kostnadsreducering och optimeringar för bättre projektekonomi. Kontakta Nicholas Lusack avseende förfrågningar och ytterligare information.

Nyheter

De senaste nyheterna från vårt perspektiv

We are happy to announce that Meraki Solutions Ltd in…

Mycket stolta kan vi meddela att MEC av Sustainary har…

Nyss hemkomna från Etiopien kommer Nicholas och Mahlet med ny…