MEC hjälper BRA Bygg att bygga nytt huvudkontor vid röda sten. Den ca 2000 kvm stora byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalitet som symboliserar kompetens, kvalitet och ge inspiration.

Inför bygget behövdes markens stabilitet och bärighet bedömas för att ta reda på vilken grundläggning som kan användas. MEC har sammanställt de grundläggningstekniska förutsättningarna med hjälp av marktekniska undersökningar där man bland annat fått vetskap om markens egenskaper samt annat som kan innebära risker eller möjligheter.

Man har genom förstudien kunnat fastställa att risken för sättningar är låg och stabilitetsförhållandena tillfredsställande och därmed har man kunnat minimera antalet pålar och kunnat göra byggandet mer hållbart både ur miljöperspektiv och ur en ekonomisk synvinkel.

Vi på MEC ser fram emot att se det färdiga kontoret redan i höst.

Nyheter

De senaste nyheterna från vårt perspektiv

Nu står det klart att MEC har stabila finanser och…

Här på MEC har vi Edwin Meissner som har jobbat…

Cornelia rapporterar: Förra veckan stod Body Flight på schemat för…