Om oss

OM OSS


Multi Ethnic Consulting, MEC, är ett teknikkonsultbolag som primärt riktar sig mot bygg-, fastighets-, anläggnings- och infrastrukturmarknaderna. Vi tillhandahåller specifik teknisk och ekonomisk rådgivning, ledning samt projektering.


Vi hanterar tidiga beslutsskeden med teknisk due diligence inom primärt miljö och geoteknik. Vi följer våra kunder genom hela projektprocesser till upprättande av relationshandlingar.

Vid ekonomiska tvister agerar vi rådgivare samt specialistvittne.

Vårt största fokus ligger i att förstå våra kunders mål och syfte.VISION


Vi lever på teknikkompetens.


Stora eller små projekt varierar i komplexitet oavsett storlek. Vi tror på att leverera rätt tekniskt kunnande snarare än att leverera mest.


Vi suddar ut gränssnitt mellan olika världsmarknader och agerar affärsmäklare så att våra kunder kan lägga fokus på rätt saker.


Vi agerar som katalysator åt våra kunders affärsverksamheter. Det gör vi genom att leverera lokalt kunnande och produkter till en internationell marknad.HISTORIK


En idé som mognat under 20 år kommer till liv. 


Idén till MEC föddes redan 1998 då MEC:s grundare, Nicholas Lusack, läste första året på Väg och Vatten på Chalmers i Göteborg. Utländska studenter fick tillgång till internationella Masterutbildningar som på den tiden var åtskilda från de svenska studenternas motsvarighet till Masterprogram.


Resultatet var att dessa Masterstudenter från andra länder fick väldigt lite kontakt med värdlandet Sverige och dess invånare. Efter avslutat Mastersprogram valde därför majoriteten av de nyutexade civilingenjörerna att flytta till ett annat land för att söka anställning.


MEC:s affärsidé grundar sig på att fånga upp och ta tillvara på denna bortglömda kompetensbank. Idén presenterades som en Case Study i samband med Drivhusets öppnande på Chalmers våren 1998.

Det dröjde 20 år innan affärsidén realiserades i ett företag, men den 20 februari 2018 registrerades bolagets verksamhet som ett aktiebolag.